Behandlinger

X

Vi behandler alle typer bittfeil/ tannstillingfeil hos barn og voksne.

 

Interseptiv behandling:
Dvs. forebyggelse av bittfeil slik at kjeven og tennene kan vokse på en korrekt måte. For eks: tommelsuging, kryssbitt, store overbitt og plassmangel.

 

Tradisjonell fast tannregulering:
Med sølvfargede – eller hvite klosser

 

Invisalign:
en ny måte å rette tennene uten klosser og tråder og skjer ved hjelp av en rekke nesten usynlige plater

 

Incognito:
et individuelt tilpasset, gull støpt tannreguleringsapparat som er festet på baksiden av tennene slik at de er helt usynlige