Første møte

Målet med første møte og konsultasjon hos kjeveortoped er å identifisere om det eventuelt foreligger tannstilling- og/ eller bittfeil som det er nødvendig å rette på. I de fleste tilfeller vil det være behov for å ta ett eller to røntgenbilder (oversiktsrøntgen og profilrøntgen bilde) for å stadfeste en eventuell diagnose. Vi vil også vise og forklare funn, samt gi informasjon om hva som eventuelt kan / må gjøres om det trengs behandling.

Det er derfor viktig at barnet ikke kommer alene, vi ser helst at en foreldre/ foresatt er med på konsultasjonen slik at viktig informasjon vedrørende funn og en eventuell behandling kan gis.