Henvisning

Henvisning fra tannlege eller tannpleier må foreligge før en kjeveortopedisk konsultasjon på grunn av eventuell trygderefusjon. For å få trygderefusjon må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år. Henvisningen gjelder i 24 måneder fra henvisningsdato.

Tidlig henvisning?

En henvisning i ung alder er ikke ensbetydende med en tidlig behandlingsstart. Barnet kan i noen tilfeller være altfor ung til å starte en behandling på henvisningstidspunktet. Vi vil i slike tilfeller følge opp tann- og bittutvikling slik at behandlingen kan startes opp på det mest hensiktsmessige tidspunkt for hvert enkelt.

Bittfeil er sjelden noe barn/ungdom vokser av seg. En forverring av tannstilling- og/eller bittfeil er dessverre mer vanlig enn selv-korreksjon. Det er derfor viktig at henvisningen ikke kommer for sent. Det er bedre å henvise barnet for tidlig enn for sent. Sen henvisning kan i noen tilfeller begrense hvilke muligheter som er tilstede for å korrigere bittavviket på en enkel måte. Det kan også føre til at enkelte behandlingsalternativer faller bort som resultat av vekst dersom barnet kommer til konsultasjon etter av veksten/ utviklingen av kjevene er mer eller mindre ferdig, for eksempel ved svært store overbitt.