Priser og refusjon

Refusjon ved kjeveortopedisk behandling

Størrelsen på støtte til kjeveortopedisk behandling varierer fra 40 til 100% av offentlig takst, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygde-skjemaet og delt inn i fire grupper:

Gruppe Refusjon Søskenmoderasjon
A 100%
B 75% 90% fra og med barn nr. 2
C 40% 60% fra og med barn nr. 2
D Ingen refusjon

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger tannregulering yter folketrygden økt trygderefusjon fra og med barn nummer to (se tabellen over).

Refusjon til voksne

Voksne får vanligvis ikke refusjon for tannreguleringsbehandling og må betale alt selv. Det finnes unntak og eksempel er agenesi (manglende tannanlegg), sjeldne medisinske tilstander, tannkjøttssykdommer, tannskader, alvorlig tannslitasje og kjevekirurgisk behandling i kombinasjon med kjeveortopedisk behandling.

Priser:

Alle våre pasienter får kostnadsoverslag med informasjon om aktuell trygderefusjon. Ved eventuelle uklarheter om priser ber vi deg være vennlig å ta kontakt med oss.

Beskrivelse Honorar med refusjon Honorar uten refusjon
Undersøkelse hos spesialist 755 kr 1 130 kr
OPG (røntgen) Fra 283 kr (avhengig av gruppe) 650 kr
CEPH (røntgen) Fra 289 kr (avhengig av gruppe) 750 kr
Innledende behandling (Fase 1) Fra 6 900 kr (avhengig av gruppe) 17 500 kr
Fast apparatur i en kjeve (Fase 2) Fra 12 900 kr (avhengig av gruppe) 24 500 kr
Fast apparatur i begge kjever (Fase 2) Fra 14 900 kr (avhengig av gruppe) 38 000 kr
Invisalign Fra 26 000 kr
Incognito Fra 42 000 kr