Priser og refusjon

Refusjon ved kjeveortopedisk behandling

Størrelsen på støtte til kjeveortopedisk behandling varierer fra 40 til 100% av offentlig takst, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygde-skjemaet og delt inn i fire grupper:

Gruppe Refusjon Søskenmoderasjon
A 100%
B 75% 90% fra og med barn nr. 2
C 40% 60% fra og med barn nr. 2
D Ingen refusjon

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger tannregulering yter folketrygden økt trygderefusjon fra og med barn nummer to (se tabellen over).

Refusjon til voksne

Voksne får vanligvis ikke refusjon for tannreguleringsbehandling og må betale alt selv. Det finnes unntak og eksempel er agenesi (manglende tannanlegg), sjeldne medisinske tilstander, tannkjøttssykdommer, tannskader, alvorlig tannslitasje og kjevekirurgisk behandling i kombinasjon med kjeveortopedisk behandling.

Priser:

Alle våre pasienter får kostnadsoverslag med informasjon om aktuell trygderefusjon. Ved eventuelle uklarheter om priser ber vi deg være vennlig å ta kontakt med oss.

Undersøkelse Fra Kr 360 – 1 130
Røntgen Fra Kr 250 – 550
Innledende behandling Kr 9500 – 17 500
Fast apparatur i en kjeve Kr 14 100 – 29 100
Fast apparatur i begge kjever Kr 17 000 – 45 000
Tillegg keramiske klosser Kr 3 500
Aligner, gjennomsiktige skinner, tilleg per kjeve Kr 7 000 – 15 000